Women In The Film Industry

Bine ați venit pe pagina web a proiectului WIFILM.

WIFILM este un proiect inovativ care abordează inegalitățile de gen care sunt evidente în industria filmului din present. WIFILM se adresează femeilor care sunt interesate să își dezvolte o carieră în industria filmului și le oferă sprijin asfel încât să își contureze un viitor bazat pe cunoștinte cheie la nivelul industriei.

Proiectul WIFILM oferă atât femeilor care deja activează în industria filmului, dar și acelora care doresc să își dezvolte o carieră în acest domeniu o serie de resurse educaționale care vor constitui cursuri de scurtă durată cu privire la diferitele roluri care există în această industrie.

Despre

WIFILM propune o serie de materiale de învățare care abordează nevoia dezvoltării competențelor femeilor care aspire să devină sau să își dezvolte o carieră în industria filmului.

Materialele de învățare WIFILM sprijină femeile să își dezvolte competențele necesare obținerii unui loc de muncă în cadrul acestei industrii. Curriculumul Act WIFILM propune o serie de 15 cursuri scurte de formare pe care femeile le pot folosi în vederea dezvoltării cunoștintelor cu privire la cele mai importante roluri din industria filmului și includem aici rolurile administrative, creative și tehnice.

Pentru a veni și mai mult în sprijinul femeilor în dezvoltarea cunoștințelor privind rolurile din industrie, proiectul WIFILM oferă o Bibliotecă a Studiilor de Caz care conține povești de succes ale unor femei ce activează în industria filmului. Aceste studii de caz pot fi folosite de către femei, furnizorii de servicii VET sau cei care lucrează cu femeile din industria filmului, având ca scop evidențierea barierelor pe care femeile le pot întâlni în această industrie.

Pe parcursul implementării proiectului WIFILM, partenerii din Regatul Unit, Cipru, Grecia, Germania, Irlanda, Portugalia, România și Spania lucrează cu femei din țările lor de origine, interesate de dezvoltarea unei cariere în industria filmului, dar și cu tutori VET și experți în orientarea în carieră. Pentru a veni în sprijinul tutorilor VET, proiectul WIFI propune un program de formare cu accent pe rolurile tehnice din industrie, dar și pe studii de caz reprezentând femei de succes.

Pentru a ne asigura că proiectul WIFILM răspunde nevoilor și cerințelor participanților, în luna noiembrie 2021, în Cipru, va avea loc un eveniment de formare. Mai mult, în fiecare țară parteneră se va organiza Simpozionul WIFILM în luna februarie 2022, care are ca principal obiectiv implicarea generației tinere de femei în industria filmului.

Materiale de învățare

Proiectul WIFILM - Femeile din industria filmului - abordează inegalitatea de gen în industria filmului prin formarea femeilor pentru a deveni noua generație de lideri din industrie. Pentru a atinge aceste obiective, partenerii WIFILM colaborează pe toată durata proiectului în vederea realizării următoarelor materiale de învățare inovatoare:

Materiale de învățare

WIFILM ACT Curriculum

WIFILM Act Curriculum propune o serie de 15 cursuri scurte de formare pe care femeile le pot folosi pentru a-și dezvolta cunoștințele cu privire la cele mai importante roluri din industrie, inclusiv roluri administrative, roluri creative și roluri tehnice. Fiecare curs va avea o durată de 4 ore și va oferi femeilor o perspectivă și o înțelegere de bază a fiecăreia dintre diferitele acțiuni și responsabilități din producția de film.

WIFILM Case Study Library

Biblioteca de studii de caz WIFILM va oferi furnizorilor de servicii VET, femeilor interesate să dezvolte o carieră în industrie sau celor care lucrează alături de femeile din industrie, o serie de studii de caz despre femeile de succes din industria filmului. Biblioteca de studii de caz va evidenția barierele pe care femeile le pot întâmpina la nivelul industriei, inclusiv pe acelea care țin de modele, încredere și planificare a carierei.

WIFILM In-service Training

Cuprinzând 35 de ore de învățare, împărțite în 21 de ore de ateliere față în față și 14 ore de învățare individuală, programul de formare continuă poate fi folosit de educatorii vocaționali pentru a-și sprijini propria dezvoltare profesională. Educatorii profesioniști vor putea astfel să-și dezvolte propria gamă de resurse educaționale într-un mediu online.

WIFILM MOOC & Community of Practice

Pentru a oferi acces la gama de resurse educaționale din proiectul WIFILM, partenerii propun un curs online de tipul MOOC. Datorită naturii online a resursei, participanții pot accesa materialele de pe smartphone-uri, dispozitive mobile sau computere.

Parteneri

WIFILM este un proiect finanțat prin programul Erasmus+. Proiectul a început în septembrie 2020 și se va încheia în august 2022. WIFILM este implementat de o echipă formată din 8 organizații din țări precum Regatul Unit, Cipru, Grecia, Germania, Irlanda, Portugalia, România și Spania  

Creative Exchange UK Limited United Kingdom, Coordinator

Creative Exchange este o întreprindere socială specializată în construirea de parteneriate și rețele pentru a ajuta întreprinderile și organizațiile mici și creative să se dezvolte și să crească. Înțelegem cultura tinerilor afaceri și a antreprenorului new wave și găsim modalități inovatoare de a-i sprijini în învățarea aspectelor importante privind negocierea în lumea comerțului. Facem parte din Impact Hub, o rețea internațională cu spații de lucru în toate țările partenere, care servește grupul nostru țintă.

Creative Exchange a lucrat, de asemenea, cu oameni creativi și organizații artistice de peste 10 ani la o varietate de programe și proiecte, atât private, cât și finanțate public. Funcționează alături de oameni creativi, întreprinderi sociale și agenții de întreprinderi de afaceri, oferind o gamă de ajutor de specialitate pentru a dezvolta afaceri eficiente, profitabile și durabile. Prin programele noastre de mentorat și de sprijin, oferim companiilor inovatoare asistența de care au nevoie pentru a înflori și a crește prin înțelegerea și eliminarea dificultăților pe care le experimentează atunci când accesează sistemele publice de sprijinire a afacerilor. Ajutăm antreprenorul creativ să facă față problemelor de afaceri care sunt adesea o barieră în calea creșterii în acest sector.

INFORMAȚII DE CONTACT: pagina web http://www.creativeexchange.org

EEO GROUP SA, Grecia

EEO GROUP este o firmă de consultanță în management privat care oferă servicii de consultanță, efectuează studii, dezvoltă aplicații de tehnologie nouă și oferă servicii în domeniul resurselor umane, cu o prezență de douăzeci de ani în Grecia și în străinătate. EEO GROUP își propune să ofere expertiză specifică pentru acoperirea nevoilor de gestionare a fondurilor UE în sectoarele public și privat, în planificarea, gestionarea și evaluarea programelor de dezvoltare la nivel național și UE, precum și în domeniul resurselor umane și al noilor tehnologii.

Compania oferă o gamă largă de servicii integrate de consultanță pentru sectoarele public și privat în următoarele domenii:

  • Educație și învățare pe tot parcursul vieții: reformă educațională, analiză a politicilor, planificare strategică, învățare pe tot parcursul vieții, consolidarea instituțiilor și formare
  • Piețele muncii și promovarea ocupării forței de muncă: promovarea ocupării forței de muncă, probleme de gen, gestionarea diversității, tinerii pe piața muncii, măsuri active de ocupare a forței de muncă etc.
  • Dezvoltarea resurselor umane: instituirea și consolidarea capacității sectorului public în domeniile muncii, ocupării forței de muncă, VET și sectorului sănătății

CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD-CARDET, Cipru

CARDET (CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD) este unul dintre centrele de cercetare și dezvoltare din regiunea mediteraneană, cu expertiză globală în dezvoltarea și implementarea proiectelor, consolidarea capacităților și e-learning. CARDET este afiliat independent cu universități și instituții din întreaga lume, cum ar fi Universitatea Yale, Universitatea din Nicosia și Consiliul internațional pentru mass-media educaționale. CARDET a finalizat numeroase proiecte legate de dezvoltarea capacității și planificării în educație și VET, sprijin pentru tineri, învățarea adulților, alfabetizare, instrumente digitale, eLearning, tehnologie educațională și integrarea socială a grupurilor marginalizate. Unul dintre punctele noastre forte este capacitatea noastră de a planifica, implementa, executa și evalua cu atenție proiecte în diverse contexte

STORYTELLME, UNIPESSOAL LDA Portugalia

Storytellme este o companie care dezvoltă produse și servicii care combină divertismentul cu alfabetizarea prin personalizare. De asemenea, dezvoltă soluții de întreprindere bazate pe instrumentele de gândire de design, povestire, metodologii creative de proiectare pentru învățare și inovare de proces. Storytellme funcționează cu Social Marketing (rețele sociale și gestionarea rețelelor), platforme de implicare (instrumente digitale pentru a crea experiențe captivante pentru utilizatori prin îndeplinirea obiectivelor și obiectivelor sau provocărilor online) și grafică animată (în format interactiv și / sau video). StoryTellme are experiență în ateliere și școli folosind metodologii inovatoare prin intermediul platformelor gamificate (folosind metodologii de joc aplicate învățării).

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO Y LA FORMACION SL (INDODEF), Spania

IFODEF este un centru privat și independent pentru cercetare, dezvoltare și inovare cu sediul în Valladolid, Spania. Misiunea IFODEF este de a dezvolta și implementa proiecte care contribuie la realizarea unei dezvoltări durabile și incluzive prin educație, cultură și inovare.

Skills Elevation FHB, Germania

Skills Elevation FHB, Germania, a fost înființată în 2019 de către educatori, ecologiști și cadre didactice universitare, cu scopul de a furniza metodologii educaționale alternative. FHB lucrează intens pentru a oferi sprijin și educație grupurilor marginalizate, în special în ceea ce privește evoluțiile lor sociale, emoționale și cognitive. FHB are trei domenii principale de activitate; dezvoltarea de noi abordări pedagogice, dezvoltarea de materiale de formare pentru adulții marginalizați și efectuarea de cercetări în domenii precum psihologia socială, afaceri și educație.

7

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, România

Universitatea din Pitești (UPIT) este o universitate de stat, situată în Pitești (în partea de sud a României, la 120 de kilometri de capitala București). Acesta își propune să fie un furnizor de servicii educaționale dinamic și eficient în regiune. În present, UPIT are peste 10.000 de studenți din regiunea Muntenia. Are aproximativ 500 de cadre didactice și administrative. Este formată din 6 facultăți diferite care oferă diplome de licență, master și doctorat (www.upit.ro). Obiectivele sale sunt furnizarea de servicii educaționale, de formare și cercetare de înaltă calitate pentru a pregăti specialiști în diferite domenii și pentru a crea o comunitate intelectuală acreditată de agenții de calitate naționale și internaționale.

8

The Rural Hub CLG, Irlanda

Rural Hub este o asociație irlandeză fondată în 2012 care oferă programe de formare specifice pentru a sprijini și a ajuta membrii comunităților defavorizate. Rural Hub se concentrează pe încurajarea incluziunii sociale și oferirea de soluții care promovează integrarea comunităților de migranți. Pe lângă aceasta, membrii sunt specializați în educație, e-learning, producție media, dezvoltare, cercetare și planificare strategică. Centrul Rural își propune să susțină o implicare comunitară mai mare și să consolideze incluziunea socială, concentrându-se pe dezvoltarea comunităților izolate. Implementând proiecte naționale și finanțate de UE, această asociație a sprijinit grupurile locale de tineret, comunitățile de migranți, adulții în vârstă și persoanele care au lipsit de la educație pentru a se reimplica cu furnizorii de servicii și educația de masă. Rural Hub oferă o serie de programe diverse pentru a sprijini următoarea generație de indivizi creativi pentru a construi și a susține cariere de succes.

Implică-te

To get involved and support our project, please find and follow us on Facebook

 

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-UK01-KA202-079201
Copyright © WIFI 2020
ro_RORomanian